Fotovoltaická elektrárna – FVE – Vranovská Ves

Fotovoltaická elektrárna Vranovská Ves je majetkem společnosti ČEZ, respektive subjektu ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Jde o další z velkých a výkonných slunečních elektráren, v tomto případě o stavbu, která se rozprostírá v jihomoravském kraji, poblíž známého města Znojmo. Z hlediska situování jde o ideální místo pro výstavbu něčeho takového, co představuje FVE Vranovská Ves.

První spuštění fotovoltaické elektrárny bylo provedeno v roce 2010, realizace proběhla o rok dříve. Celkový výkon elektrárny se pohybuje kolem 16 MW, přitom roční výroba elektřiny je cca 18,4 GWh. Elektrárna se skládá z 84384 kusů fotovoltaických panelů, které jsou rozprostřeny na ploše sedmdesáti fotbalových hřišť. V rámci celého řešení jsou užívány střídače SMA SMC 10000 TL. Elektrárna obsahuje 1050 DC a 16 AC rozvaděčů, 16 transformátorů. V areálu nechybí také záložní napájecí zdroj s diesel agregátem.

FVE Vranovská směs je hlavním dodavatelem elektřiny především pro Moravu, kde je díky ročnímu úhrnu záření 4,1 tisíce MJ/m2, schopna zajistit až 4.000 domácností. Významným realizátorem fotovoltaické elektrárny, z pohledu napojení do sítě VN 22 kV 50Hz, respektive kompletního vybavení trafostanic, pokládky datových kabelů, dodávky všech pilířů a zprovoznění, je společnost EN Němeček – Elektromontáž, a.s.

Vlastník FVE Vranovská Ves

Současný majitel ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. nabyl svého stoprocentního podílu zhruba v polovině roku 2010 a to od společnosti FVE Vranovská Ves, a.s. Od subjektu, který byl naopak vlastníkem firmy Domica FPI s.r.o., jež měla na starosti řízení a koordinaci celého projektuFotovoltaické elektrárny Vranovská Ves.

Zmiňovaný projekt se tak řadí do bohatého portfolia fotovoltaických elektráren, jejichž vlastníkem je právě společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Fotografie z největší solární elektrárny ve Vranovské Vsi

Přímý pohled na část solární elektrárny Vranovská Ves.
Přímý pohled na část solární elektrárny Vranovská Ves.
Jedna ze stanice FVE Vranovské Vsi.
Jedna ze stanice FVE Vranovské Vsi.

Další fotovoltaické elektrárny v Česku