Fotovoltaická elektrárna – FVE – Sulkov

FVE Sulkov patří mezi středně veliké sluneční elektrárny, jichž v celém území České republiky pozvolně přibývá. Pakliže byste chtěli na mapě najít místo realizace tohoto monumentálního projektu, svůj pohled musíte zaměřit do západní části od Plzně, ve vzdálenosti zhruba tři kilometry. U obce Líně se nachází Fotovoltaická elektrárna Sulkov, která se skládá hned ze dvou částí.

Jednu tvoří projekt nazývaný FVE Sulkov I., který disponuje výkonem cca 4,9MW a druhou je FVE Sulkov II., která má v podstatě totožný výkon 4,9MW. Obě dvě části zabírají plochu zhruba 51,5 hektarů a nachází se v blízkosti dálnice D5, které je určitým dělítkem, mezi přemírou jednotlivých panelů a samotnou obcí.

Zahájení provozu tohoto fotovoltaického díla se datuje na 12. 11. 2010 a v podstatě jediným majitelem je společnost Signo Solar PP01 s.r.o.

Technické údaje FVE Sulkov

Základním stavebním prvkem FVE Sulkov jsou fotovoltaické panely Sunmodule SW 215 s pevným sklonem 32°. Jak již bylo zmíněno v úvodu, celkový výkon 10 MWp je rozdělen na dvě části 2×5 MWp. Jako střídače jsou využita zařízení SMC 11000TL a transformátory 22/0,4kV s výkonem 1MVA.

O pokládku kabelů VN v rámci výstavby fotovoltaické elektrárny Sulkov se postarala společnost IMONT spol. s r.o. FVE je do distribuční sítě připojena prostřednictvím dvou bodů. Hlavní rozvodnou společností je ČEZ Distribuce.

Mohlo by vás zajímat