Fotovoltaická elektrárna – FVE – Ralsko Ra 1

Překrásná oblast významného města Česká Lípa nese poměrně známé označení Ralsko. Každý si tento sektor mapy jistě velice správně spojí s vojenským areálem, jehož části jsou dnes využívány ke zcela jiným účelům, než cvičným bojovým akcím. Díky vhodnému situování z hlediska dopadající sluneční energie, je to přímo ráj pro fotovoltaické elektrárny.

Není se proto čemu divit, že v těchto místech stojí jedna z největších v celé České republice, která nese příznačný název Fotovoltaická elektrárna Ralsko Ra 1. Jde vlastně o spojení několika menších, dílčích částích, jejichž veliký výkon je distribuován za pomoci jednoho odběrného místa. Jedná o projekty, které nesou názvy FVE Ralsko – Jabloneček Ra1a (cca 14,3MWh), FVE Ralsko – Jabloneček Ra1b (cca 6,8MWh), FVE Ralsko – Jabloneček Ra1c (cca 4,3MWh) a FVE Ralsko Ra2 Jih (cca 12,7MWh).

Jde tedy o spojení FVE, které prezentují až neuvěřitelný výkon 38,3 MWh, díky čemuž si rezervují své prvenství nejen v České republice, ale značné uznání také v Evropě, kdy v době spuštění tétofotovoltaické elektrárnypatřila mezi dvanáct největší v EU.

Parametry FVE Ralsko Ra1

První spuštění FVE Ralsko Ra1 bylo provedeno v roce 2010. V několika částech tohoto úchvatného přírodního prostranství začalo přijímat sluneční energii až cca 167.000 kusů fotovoltaických panelů, v rámci všech čtyř částí. Prostřednictvím několika trafostanic, rozvoden VN a spínacích stanic byla energie distribuována dále do oběhu v hodnotě zmíněných 38,3 MWh.

Právě v roce 2010 byla vlastníkem celého projektu společnost 3 L invest a.s., která následně spadla pod křídla firmy eEnergy Ralsko, kterou vlastnila společnost ČEZ. Až v roce 2012 dochází ke slučování výše zmíněných subjektů a celá fotovoltaická elektrárna se přesunuje pod provozovateleČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Z hlediska situování tohoto gigantického projektu je FVE Ralsko často spojováno s blízkou FVE Mimoň Ra3, která je zaštiťovaná taktéž společností ČEZ.

Fotografie z největší solární elektrárny Ralsko

Letecký pohled na část solární elektrárny Ralsko 1a.
Letecký pohled na část solární elektrárny Ralsko 1a.
Letecký pohled na část solární elektrárny Ralsko 1b.
Letecký pohled na část solární elektrárny Ralsko 1b.
Letecký pohled na část solární elektrárny Ralsko 1c.
Letecký pohled na část solární elektrárny Ralsko 1c.
Letecký pohled na část solární elektrárny Ralsko 1 Jih.
Letecký pohled na část solární elektrárny Ralsko 1 Jih.

 

Další fotovoltaické elektrárny v Česku