Fotovoltaincká elektrárna v Brně – FVE letiště Tuřany

Projekt byl již od samotného prvopočátkukoncipován do tří základních fází, jejichž výsledkem je především levná elektřina. Období realizace bylo mezi lety 2009 a 2010.

Solární elektrárny obdobného charakteru se povětšinou skládající z tisíců polykrystalických panelů a nejinak tomu je i v tomto případě. Téměř 90.000 panelů Tianwei předkládáinstalovaný výkon 21,2 MW, který byl získáván postupným budováním elektrárny.

Tato solární elektrárna byla tedy po částech 8,1 MW, 7,5 MW a 5,4 MW. Ročně je plánováno vyrábět necelých 18 GWh. Jde o pevně instalované panely bez možnosti natáčení.

Strůjce FVE Brno – Letiště Tuřany

Komplex solární elektrárny vznikal pod záštitou investora, společnosti Brno Solar Park a náklady celého díla se šplhají k částce 1,7 miliardy, z čehož vyplývá finanční náročnost na 1MW kolem cca 800 milionů korun. Hlavním dodavatelem byla společnost OHL-ŽS a.s. a co se týče technologie VN, bylo zařízení zajištěno firmou Power-Energo.

Provozovatelem FVE Brno – Tuřany jsou společnosti BS Park I. s.r.o., BS Park II. s.r.o. a BS Park III. s.r.o. Rozvodovou společností je E. ON Distribuce.

Vzhledem k tomu, že se fotovoltaická elektrárna nachází v blízkosti brněnského letiště Tuřany, je zcela logické, že jej využívá také jako záložní zdroj elektrické energie.

Fotografie z výstavby solární elektrárny Brno Tuřany

Pokud jste někdy přistávali v Brně na letišti, zcela jistě jste si všimli modré hladiny rybníka, který se nachází v blízkém okolí letiště. Nyní si můžete být jisti, že to není rybník, ale čtvrtá největší fotovoltaická elektrárna v České republice – Solární elektrárna, Brno Tuřany.
Pokud jste někdy přistávali v Brně na letišti, zcela jistě jste si všimli modré hladiny rybníka, který se nachází v blízkém okolí letiště. Nyní si můžete být jisti, že to není rybník, ale čtvrtá největší fotovoltaická elektrárna v České republice – Solární elektrárna, Brno Tuřany.

FVE_Brno_Turany_3

 

Pohled z výstavby elektrárny. Solární elektrárna je postupně osazována fotovoltaickými panely.

Za poskytnutý fotografický materiál děkujeme: