Fotovoltaika – Solární elektrárny

V solárních elektrárnách se získává energie zeslunečného záření. Tyto solární systémy využívají k získání energie přímé či nepřímé metody. Přímé získávání elektrické energie se děje prostřednictví fotoelektrických článků. V tomto případě je využíváno principu fotoelektrického jevu (solární panely). Fotoelektrický jev představuje fyzikální jev, při kterém se uvolňují elektrony v důsledku absorpce elektromagnetického záření. Je možné toho docílit s použitím některých polovodičů. Nepřímo se solární energie získává ohřevem média v solárních korektorech. Vzniklé teplo sbírají sluneční sběrače. Další možností získání elektrické energie ze Slunce je prostřednictví energie chemické.

Domácí solární elektrárna

Možností jak získávat solární elektřinu či jinou energie je pořídit si domácí sluneční elektrárnu.Solární elektrárna pro rodinný dům nestojí mnoho. Nejenže budete mít energii zadarmo, ale je možné na ní i vydělat prodejem vámi nespotřebované elektřiny. Vzhledem k našim klimatickým podmínkám to však není tak výhodné jako v některých slunečnějších zemích. A kdo od vás sluneční energii koupí? Podle zákona ji, budete-li chtít, musí vykoupit distributor elektrické energie v místě vašeho bydliště. Další možností je samostatný prodej, který je podpořený zelenými bonusy, tj. dotacemi od státu. Stát podporuje výrobu solární elektřiny. Budete-li provozovat domácí sluneční elektrárnu, osvobodí vás od povinnosti platit daně z příjmů, a to po dobu pěti let. U domácí sluneční elektrárny je však zatěžující počáteční investice. Při rozhodování, jestli si ji pořídíte, zvažte místo vašeho bydliště, možnou plochu a polohu sluneční elektrárny a další faktory. Nevyplatí se každému.

Solární panely

Základem solární elektrárny je solární panel, který je tvořený fotovoltaickými články. Fotovoltaické neboli solární články představují velkoplošné polovodičové součástky přeměňující světlo na elektřinu. Články jsou v panelu sériově propojené. Solární panely mají ještě speciální sklo. Chrání je před nepřízní počasí, ale i před prachem. Solární panely dělíme na monokrystalické, polykrystalické a amorfní. Nejúčinnější jsou monokrystalické solární panely.

Výhody a nevýhody solární energie

Solární energie má své výhody i nevýhody. Podstatou výhodou je, že se jedná o nevyčerpatelný zdroj energie. Jejím používáním se šetří jiná paliva, která jsou neobnovitelná a která zatěžují životní prostředí. Výroba elektrické energie z fotovoltaiky je ekologicky nenáročná a šetří i finance. Solární energie se hodí jako druhý zdroj energie. Nelze jí využívat samostatně, protože přísun slunečního záření není během roku stabilní. Budete-li si chtít sami instalovat solární soustavu, musíte také počítat s nemalými počátečními investicemi.

Podívat se můžete také na jaderné elektrárny nebo tepelné elektrárny.