Fototermika – teplá voda zadarmo

Fototermika je velice často zaměňována s fotovoltaikou. Jde v podstatě o podobné systémy, které pracují na téměř shodném principu. Minimálně z pohledu zdroje energie, který je strůjcem všeho potřebného. Je to samozřejmě sluneční záření, které dopadá na zařízení daného typu.

Solární termické panely jsou tedy tím, co můžete často spatřit na střechách mnohých nemovitostí, kolem staveb a objektů nebo běžných bazénů. Účel tohoto systému je v podstatě jednoznačný. Je to ohřev vody, který bude zcela bezplatný. Jde tak o další efektivní způsob, jak ušetřit peněžní náklady za energie.

Jak pracuje fototermika?

Základem celého řešení jsou bezpochyby solární panely, které jsou na první pohled velice podobné těm fotovoltaickým. Zdání však klame. Fototermický solární panel totiž obsahuje několik speciálních trubic, odborně nazývaných, jako kolektory, které jsou opatřeny absorbérem. Právě ten pohlcuje velikou část slunečního záření a dochází k pozvolnému zahřívání kapaliny, která proudí v těchto trubicích.

Tento solární ohřev vody vyžaduje i velikostně odpovídající akumulační nádrž, kam tato kapalina proudí a kde je uchovávána pro následné použití. Součástí celého systému je tedy rozvodové potrubí, čerpadlo, pojistný ventil, regulační technika a několik zabezpečovacích prvků. Komplet, jehož výsledkem je fototermický ohřev vody.

Užití solárního ohřevu vody

Jak již bylo zmíněno výše, fototermika nachází své uplatnění hlavně při ohřevu užitkové vody pro domácnost. Toho je však docíleno za předpokladu, že nemovitost splňuje určité požadavky z hlediska tepelných ztrát. Nejefektivnější využití je samozřejmě u nízkoenerge­tických domů.

Tyto specifické solární panely však mohou být umístěny i mimo objekt a můžou zajišťovat ohřev vody v jiných oblastech. Je to například solární ohřev bazénu, který vám může ušetřit taktéž značné množství financí.

Základem každého efektivního fototermického systému je samozřejmě správné natočení solárních panelů, které by měly směřovat na jižní stranu, aby během dne pohlcovaly co nejvíce slunečního záření.

Efektivita fototermiky

Z hlediska finančních úspor lze hovořit o 50% až 60%, oproti běžnému ohřívání vody. Je to zapříčiněno tím, že fototermické solární panely mají účinnost kolem 30%, oproti klasickým fotovoltaickým panelům, které se pochybují na poloviční hranici.

Počítat musíte s tím, že nejvíce práce vám tento systém odvede hlavně v letním čase. Pokud přijde delší období méně slunných dnů, je třeba využívat i další externí zdroj pro ohřev teplé vody, kterým je kupříkladu elektřina. V závislosti na množství spotřebované vody a potřebném množství fototermických solárních panelů lze očekávat adekvátní návratnost kolem osmi let, samozřejmě s přihlédnutím k mnoha faktorům.

Mohlo by vás zajímat