Energetické štítky budov

Základní úloha energetických štítků (energetických průkazů) je stejná u spotřebičů i budov. Vypovídá o energetické náročnosti. Domácí spotřebiče jsou označované štítky již od roku 2001. Nutnost označení budov energetickými štítky vznikla od letošního roku 2013. Neznamená to však, že od té doby musí mít všechny budovy energetické štítky. Vztahuje se to pouze na nové budovy. Ostatní majitelé budov mají povinnost pořídit štítky postupně do roku 2020. Legislativa navazuje na zákon, který určuje tuto povinnost pro novostavby nad 1 000 m2. To bylo ukotveno v zákoně již v roce 2007.

Důvody k zavádění energetických štítků budov

Hlavním motivem tohoto zavádění je, že se lidé z energetického štítku snadno dozvědí o energetické šetrnosti či nákladnosti budovy, energii nutné pro roční vytápění, ale i chlazení, větrání, přípravu vody atd. Energetický štítek mohou zpracovat pouze energetičtí specialisté oprávněni Ministerstvem průmyslu a obchodu. Vystavený štítek je platný 10 let. Existují budovy, které se mohou této zákonné povinnosti vyhnout. Energetickými štítky nemusí být opatřené historické a památkově chráněné objekty, chaty a chalupy a objekty do 50 m2. Cena štítku se bude odvíjet od velikosti budovy a náročnosti při vyhodnocování jejích energetických nákladů. Ceny však nejsou stanovené zákonem. Jsou smluvní. Budou se lišit podle toho, od koho si necháte průkaz zpracovat. Oštítkování rodinného domu bude stát kolem 5 000 Kč.

Nesplníte-li zákonnou povinnost, budete platit pokutu. U fyzických osob bude nesplnění povinnosti vnímáno jako přestupek, ale u podnikatelů půjde již o správní delikt. I pokuta pro ně bude vyšší.

Polemiky nad energetickými štítky budov

Úkolem energetických štítků budov je postupně snižovat energetickou náročnost budov. Lidé, ať už odborníci či laici, se staví k povinnosti štítkování budov různě. Mnozí ji považují za nesmyslnou. Proti štítkování byl i prezident České republiky Václav Klaus, který zákon vetoval. Nakonec však byl přehlasován sněmovnou. Někteří experti se navíc domnívají, že pravdivost informací na štítku může být sporná. Zákon naopak vítají různé ekologické organizace.