Elektřina v roce 2012 opět zdraží

Je to tak každý rok a každý rok toto zdražení elektřiny pěkně otráví. I v příštím roce tomu bude stejně. Otázkou zůstává jen o kolik.

Nejčernější vizi načrtnul premiér Petr Nečas v květnu při návštěvě Německa. Krátce po tom, co Německo ohlásilo odklon od jaderné energie, oznámil možné zdražení elektřiny o třicet procent. To podle něj hrozilo, pokud by vláda nekompenzovala živelný nárůst fotovoltaických elektráren.

O kolik zaplatíme více bude jasné v nejbližších týdnech. Zatím je známa výše zdražení regulované části ceny elektřiny. Tu každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad a na přelomu roku vzroste průměrně o 3,4 procenta pro domácnosti, o 4,3 procenta pro maloodběratele a o 6,0–6,6 procenta pro velkoodběratele.. Cenu za silovou elektřinu budou jednotliví dodavatelé ohlašovat v nejbližších týdnech.

Nárůst regulované ceny od 1.1.2012 pro domácnosti

  • E.ON – 0,6 procent
  • PRE – 3,6 procent
  • ČEZ – 4,9 procent

Cena za elektřinu, kterou jako spotřebitelé platíme, se skládá volné ceny za silovou elektřinu a z regulované ceny za dodávku elektřiny k odběrateli. Regulovanou část ceny platíme distributorovi elektrické energie – toho si nemůžeme vybrat, protože elektrická síť je jen jedna. V Praze elektrickou síť spravuje Pražská energetika, v jižních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě E.ON a na zbytku území ČEZ.

Regulovaná část ceny pokrývá náklady distributora energie a další náklady spojené s provozem energetické soustavy, včetně kritizovaného příspěvku na obnovitelné zdroje.

Složky regulované ceny

  • Cena za distribuci – rozděluje se na pevnou složku pokrývající náklady dodavatele a pohyblivou složku pokrývající ztráty energie v síti
  • Cena za systémové služby – pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy s připojováním energetických zdro­jů
  • Krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů – náhrada rozdílu mezi tržní cenou a výkupní cenou provozovatelům obnovitelných zdrojů energie
  • Cena za činnost operátora trhu – pokrývá náklady Operátora trhu s elektřinou

Cenu za spotřebovanou energii ale můžeme sami ovlivnit – výběrem dodavatele.

Domácnosti si svého dodavatele elektřiny mohou vybrat od 1.1.2006. Od té doby se počet firem, které se na domácnosti zaměřily zvýšil z průvodních tří celkem na osmnáct. Ceny elektřiny na příští rok začnou dodavatelé oznamovat v nejbližších týdnech. Své ceny obvykle jako první oznámí největší výrobci ČEZ a E.ON, menší dodavatelé obvykle na jejich nabídky reagují. Pokud zdraží hlavní dodavatel, dá se čekat totéž i od těch menších.

Pokud bychom se pustili do odhadu, kterým směrem se silová elektřina vydá, je třeba se podívat na ceny na energetických trzích. V tuto chvíli jsou ceny na energetické burze přibližně o desetinu vyšší než před rokem. Ovlivnila je především jarní havárie v elektrárně Fukušima a následný odklon Spolkové republiky Německo od jaderných elektráren.

V této souvislosti se dá očekávat, že dodavatelé elekřiny podraží o přibližně stejnou částku, tedy asi o desetinu. Jak už bylo řečeno, pokud jsme se svým dodavatelem nespokojeni, můžeme odejít k jinému. Aby to nebylo tak jednoduché, jednotliví dodavatelé se snaží přilákat zákazníky nejrůznějšími jednorázovými dárky a slevami. Pokud přechod k jinému dodavateli elektrické energie zvažujete, pečlivě se podívejte do své dosavadní smlouvy. Nezřídka se stává, že při brzkém odchodu budete muset „dárek“ vrátit. Ušetřit však lze.

Nemusí jít o zanedbatelné sumy – ceny silové elektřiny se liší až o čtvrtinu. Nejjednodušší přehled si uděláte, když najdete poslední roční vyúčtování a vyplníte potřebné údaje v našem cenovém kalkulátoru elektřiny.

Při vyšší spotřebě elektřiny se proto rozdíly v cenách jednotlivých dodavatelů elektřin mohou lišit o někdy tisíce korun. Změna dodavatele elektřiny je jedním ze způsobů jak s neustálým zdražováním elektřiny bojovat. Porovnání cen elektřiny můžete provést i u nás.