Druhy zemního plynu a jeho těžba

Zemní plyn dělíme podle složení. Rozlišujeme suchý neboli chudý zemní plyn s vysokým procentem metanu a minimálním množstvím vyšších uhlovodíků, vlhký neboli bohatý zemní plyn s vyšším obsahem uhlovodíků, kyselý zemní plyn s vysokým obsahem sulfanu (odstraňuje se před dodání) a zemní plyn s vyšším obsahem inertů.

Zemní plyn také můžeme dělit podle energetického obsahu. Rozlišujeme plyn označený H a L. Zemní plyn označený H má nízký obsah nehořlavých složek. Zemní plyn označený L obsahuje významné množství dusíku a dalších inertních složek.

Těžba zemního plynu

Zemní plyn se nejčastěji nachází v pórovitých horninách. Naleziště jsou ohraničená vodou a nepropustnými vrstvami. Díky tomu, že je zemní plyn lehký, tak se nahromadil během tisíců let nad ropu či vodu.

Většina zásob zemního plynu se nachází ve hloubce kolem tří až osmi kilometrů. Jeho ložiska najdeme na pevnině i pod mořem.

Vytěžený zemní plyn se ještě dále čistí a upravuje podle toho, jaký druh zemního plynu byl vytěžený, tj. zbavování sulfanu a další drobné či větší úpravy.

Zemní plyn se často těží společně s ropou. V tom případě jde zpravidla o zemní plyn vlhký. Společně s těžbou uhlí se těží tzv. karbonský zemní plyn. Je vždy suchý.

Zásoby zemí plynu jsou cca 161 000 mld3. Výhodou zemního plynu je, že jeho zásoby na rozdíl od jiných paliv stoupá, a to přispívá ke snahám využívat plyn pro různé účely. Přispívají k tomu alternativní metody získávání zemního plynu. V České republice hojně diskutovaná metoda břidlicového ply­nu.