Domácí výroba elektřiny

Energie se řadí mezi nejnákladnější složky každé domácnosti, ať už je to v jakékoliv formě. Pokud jde o teplo, jsme schopni si nejčastěji plynnou komoditu nahradit něčím levnějším a dostupnějším, jako je dřevo, brikety, peletkové uhlí a podobně.

Jak je to ale s elektřinou? Jakými způsoby se domoci její výroby a produkce? Vzhledem k trendu zvyšování cen elektřiny a plynu, jsou tyto otázky čím dál více aktuálnější.

Domácí sluneční elektrárna

Výroba elektrické energie doma je obvykle zajišťována s pomocí fotovoltaické elektrárny. Seznámení s domácími solárními systémy jste byly v předchozím článku. Za pomoci důmyslného zařízení, které je schopno čerpat energii ze slunečních paprsků a následné ji přeformovat na levnější elektřinu. Model, který vyžaduje především řadu solárních panelů, pro které musíte najít optimální umístění, nejlépe na střeše vašeho objektu tak, aby na ně doléhalo sluneční záření co nejdéle.

Omezováni můžete být v tomto případě snad pouze tmou a nevlídným počasím. Právě v těchto okamžicích dochází k poklesu energie a výroba elektřiny doma již není tak výrazná.

Domácí větrná elektrárna

Každý jistě alespoň jednou v životě viděl ve svém okolí nebo při výletech po České republice ohromné a robustní vrtule, které se pohybují za pomoci větru. A to je právě další ze způsobů, jak může být v domácím prostředí zajištěna výroba elektrické energie.

  • Varianty, které byly minimalizovány také pro běžné užití a jež mohou mít v některých aspektech navrch, oproti předešlému řešení. Vítr je procesem, který samozřejmě má své období, kdy je intenzivnější a kdy nikoliv, dočkat se ho však můžete i v zimním času a v noci, na rozdíl od slunečního záření.

Výroba elektrické energie tak může být realizována za pomoci malé větrné elektrárny, která je umístěna buď na rodinném či kterémkoliv jiném objektu nebo v jeho těsné blízkosti. Předpokladem pro úspěšnou instalaci je samozřejmě provedení odpovídající a přesné analýzy větrného potenciálu, který může být v závislosti na vašem situování zcela rozdílný.

Za přispění naprosto bezplatného přírodního elementu tak můžete docílit poměrně značných finančních úspor. Šetříte tak peníze za snadno dostupné energie.

Moderní kogenerační jednotky

Poměrně novodobým pojmem jsou také domácí minielektrárny, respektive kogenerační jednotky, jež mohou za pomoci běžné dodávky plynu, produkovat nejen teplo, ale i elektřinu. Malá nenápadná zařízení s vysokou účinností, která díky použité technologii využívají každou složku energie a na výstupu předkládající kromě tepelné energie, i tu elektrickou.

  • Varianta, která oplývá sice vyššími vstupními investicemi, ostatně, jako i další metody výroby domácí elektřiny. Nabízí však velice zajímavou a krátkou dobu návratnosti těchto financí.

Pokud chcete na svém každoročním vyúčtování minimalizovat cenu za předraženou elektřinu, neváhejte do své domácnosti aplikovat jednu z výše uvedených možností. Řešení, které může přinést náležitá ovace.