Domácí větrná elektrárna

Větrné elektrárny jsou v dnešní době již nedílnou součástí také mnohých míst po celém území České republiky. Přínosné zdroje energie, jejichž princip fungování je zřejmý ze samotného názvu. S pomocí větru totiž dochází k otáčení obřích vrtulí, produkujících elektrickou energii, která je přes řadu dalších zařízení přesouvána do běžné soustavy, případně uchovávána externě.

Tento model veliké větrné elektrárny nás však zajímat nebude. Rádi bychom vám totiž představili možnost dalšího zdroje energie, který může být realizován také v domácím prostředí. Aby však investice do adekvátního zařízení byla opravdu krátkodobě výnosná, je třeba samozřejmě splňovat řadu předpokladů.

Bude větrná elektrárna efektivní také pro váš dům?

Otázka, na kterou mohou do značné míry odpovědět mapy s větrnými poryvy v rámci vašeho území. Je to však spíše orientační varianta, kterou je třeba podrobit delšímu testování. Dosáhnout totiž musíte vysokého potenciálu větru, který je hlavním zdrojem požadované energie.

K tomu může sloužit kupříkladu anemometr nebo obdobné zařízení, které by mělo být umístěno v místě budoucí větrné elektrárny. Analýza větrného potenciálu musí být dlouhodobějšího charakteru, tedy alespoň dvouměsíční, abyste s pomocí tohoto přístroje nasbírali dostatek informací a mohli vyhodnotit celkovou situaci a výhodnost pořízení větrného zařízení. Během testů jistě zjistíte, že vítr má na rozdíl od slunce značnou intenzitu také v nočním období. Jedná se tedy o zajímavou alternativu k domácí sluneční elektrárně.

Pakliže shledáte naměřené hodnoty kladnými, nezapomeňte před výběrem větrné elektrárny i na případná povolení stavebních úřadů či posouzení vlivu na životní prostředí, v závislosti na typu zvoleného výrobku. Z hlediska licence nebudete omezováni při výšce větrné turbíny do 10 m.

Optimální síla větru

S přihlédnutím k typu větrné turbíny jsou samozřejmě vyžadovány odlišné povětrnostní podmínky, obecně lze však tvrdit, že u běžně dostupných a domácích produktů je zapotřebí rychlost větru alespoň 3 m/s pro rozběhnutí celého systému. Následný provoz vyžaduje minimálně 6 m/s a více. Čím větší je síla větru, tím každopádně lépe.

Možnosti zapojení větrné elektrárny

Z hlediska následného výběru vhodného větrného systému se můžete setkat s dvěma variantami provedení.

  • Napojení na elektrickou síť – Model, v rámci něhož je větrná elektrárna napojena za pomoci speciálních zařízení přímo na vaši domácí elektrickou síť, díky čemuž se odpovídajícím způsobem snižují náklady na energie.
  • Samostatný ostrovní systém – Řešení, při němž není větrná elektrárna napojena na elektrickou síť. Vzniklá energie putuje přes speciální baterie, z nichž můžete zásobovat svoji domácnost nebo energii prodávat dodavateli elektřiny.

Optimální větrná elektrárna pro domácnost

Z pohledu velikostního a výkonnostního, se pro běžné domácnosti hodí především větrné elektrárny z kategorie těch malých, do 60kW. V závislosti na hlavním účelu tohoto zařízení, existuje určitá výkonnostní hranice.

  • Větrné elektrárny do 3 kW – napájí energeticky méně náročné domácí spotřebiče
  • Větrné elektrárny od 3 kW do 12 kW – vhodné pro ohřev vody a vytápění

S dalšími kategoriemi (střední a velká) narůstá úměrně výkon zařízení, potažmo průměr samotné vrtule.

Vyplatí se domácí větrná elektrárna?

V neposlední řadě nezapomínejte ani na správné porovnání vstupních nákladů a následné úspory. Pakliže budete pořizovat mikroelektrárny do 3 kW, počítejte s investicí do 100.000,– Kč. Pokud chcete výkonnější variantu kolem 10 kW, může být investice až 300.000,– Kč.

Důležité je tedy vzít cenu za 1 kW elektřiny, která je v průměru kolem 5,– Kč a přihlédnout k vyprodukované úspoře z tohoto zařízení. Jednoduše si tak spočítáte roční úsporu a ušetřené finanční náklady, které vydělíte od pořizovací ceny větrné elektrárny. Výsledkem bude přibližná doba návratnosti v jednotce několika let. Tato doba může být v závislosti na mnoha faktorech, z nichž některé jsou uvedeny výše, poměrně značná a tedy i nevýhodná.

Pro efektivnější návratnost vložených financí jsou domácí větrné elektrárny kombinovány také se solárními panely.