Co je to elektřina?

Definice elektrické energie

Elektrickou energii definujeme jako schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Kromě elektrické energie rozlišujeme ještě energii mechanickou, chemickou, tepelnou, elektromagnetického vlnění a fyzikálních vazeb. Energie má jednotku joule (J). Definice, na kterou si vzpomene málo kdo z nás.

Původ elektřiny

I když elektrická energie představuje jeden z jevů elektřiny, v běžné řeči neděláme zpravidla rozdíly mezi elektřinou a elektrickou energií. Elektřina jako taková se již familiárně využívá pro význam jako takové odjakživa. Slovo samotné, tedy „elektřina“, pochází z řeckého „élektron“, což je v překladu jantar. Co má tedy minerál, který je v současné době oblíbený především ve šperkařství společného s elektřinou? Právě na jantaru byly zkoumané silové účinky statické elektřiny.

Hlavní elektrickou vlastností je elektrický náboj vyjadřující velikost schopnosti působit elektrickou silou. Jestliže se těleso s elektrickým nábojem pohybuje, nazýváme tento jev elektrický proud. Pohyb je možný pouze v předmětech majících elektrickou vodivost (odborně konduktivitu).

Distribuce elektřiny

K výrobě elektrické energie dochází v elektrárnách přeměnou různých druhů energií v elektrickou energii. Zde dochází k přeměně na silovou elektřinu. Podle toho, z jaké energie se elektřina tvoří, rozlišujeme druhy elektráren. Těmi nejčastějšími elektrárnami jsou jaderné, tepelné, větrné, vodní atd. My si o nich blíže napíšeme v některých z našich článků. Z elektráren se přenáší elektřina elektrorozvodnou sítí a dostává se k distributorům, kteří ji dále distribuují do domácností a firem.

Prodej a dodávka elektřiny

Elektřinou se zabývá celé jedno odvětví fyziky. Mohli bychom se zahltit četnými vzorečky, definicemi a poučkami na různé úrovni. To však není úkolem tohoto článku. Proto jsme si jen přiblížili nejzákladnější poznatky související s elektrickou energií. Z pohledu běžného uživatele je elektřina abstraktní pojem. Málo kdo si z nás však uvědomuje, že se s elektřinou obchoduje jako s jakoukoli jinou komoditou. Společnosti nakupují elektřinu dlouhodobě dopředu a tu pak prodávají domácnostem. Tuto nakupují v různém čase, proto je cena elektřiny různá. Z tohoto je možné mít na trhu několik desítek různých dodavatelů elektřiny. Obdobná situace je i s plynem.