Výhody a nevýhody zemního plynu v dopravě

Využití zemního plynu v dopravě

I když v dopravě stále ještě převažují ropná paliva (benzín, nafta), přibývá řidičů, kteří dávají přednost zemnímu plynu. Rozhodnete-li se, že se mezi ně přidáte, máte dvě možnosti. Buď si auto na zemní plyn koupíte, nebo si necháte předělat motor ve vašem stávajícím automobilu. Ne u všech typů vozů je to možné nebo vhodné.

Pro účely dopravy se využívá stlačený zemí plyn (CNG – zkratka ze slov Compressed Natural Gas), jehož oktanové číslo 130 umožňuje dosáhnout vysokého výkonu automobilu. Proto najdete tento pohon např. v ekologických autobusech. Stlačený zemí plyn obsahuje z největší části metan, dále pak vyšší uhlovodíky, N2 a CO2.

Výhody zemního plynu v dopravě

Využívání zemního plynu v dopravě vám přinese mnohé výhody. Oceníte především fakt, že jde o nejlevnější palivo na trhu. Další výhody přináší i v oblasti provozu. Patří mezi ně delší životnost motoru (méně se opotřebovává), větší časový interval mezi výměnami oleje a lepší startování při nižších teplotách.

Zajímat by vás měla i ekologická výhodnost. Auta na zemní plyn produkují mnohem méně zplodin. Pádným argumentem je i fakt, že zásoby ropy jsou omezené. Oproti tomu zásoby zemního plynu jsou větší. Je nutné do budoucnosti počítat s omezenými možnostmi dodávek ropy. Lidé by na to měli být připraveni.

Nevýhody zemního plynu v dopravě

Při rozhodování, zda jezdit na plyn či nikoliv, je třeba zvážit i nevýhody aut jezdících na zemní plyn. Nepotěší vás především cena těchto automobilu. Kromě toho, že jsou dražší, jsou i těžší. Jste-li zvyklí z naftového či benzínového auta jezdit „nadoraz“, u aut na plyn musíte počítat s menším dojezdem než u jiných typů paliva.

Za nevýhodu lze také považovat zmenšení výkonu v případě, že si necháte přestavět motor pro možnost jezdit na zemní plyn. Osobní zkušenosti však potvrzují, že pokles výkonu není tak dramatický a není moc znát.

Mezi další nevýhody patří i určitá omezenost v krytých parkovacích stáních. Řada z nich má zakázaný vjezd automobilům s podporou plynového pohodu.

Další možnost využití plynu v dopravě

Kromě moderní možnosti jezdit na CNG můžete jezdit také na LPG (Liquified Petroleum Gas). Jde o propan-butan, který je zkapalněný pod tlakem. Dá se říci, že provoz LPG vozů je především v České republice o dost rozšířenější než provoz automobilů na CNG. I u LPG patří mezi hlavní výhody nízké provozní náklady a větší šetrnost k přírodě. Přestavba na LPG je levnější než na CNG.

LPG se spaluje v plynném stavu. Potěší vás tišší provoz a menší opotřebení motoru. Většina vozidel je konstruována tak, že můžete jezdit na LPG i na benzín či naftu. Stačí si jen vybrat a přepnout tlačítkem nebo zvolit automatický, sekvenční režim.

Auta na elektřinu

Další možnost jak zlevnit provoz svého automobilu je využití elektřiny. Doba, než budou auta na elektřinu použitelná i na delší vzdálenosti je však stále vzdálená. Tato auta se tudíž hodí spíše do městského provozu. K tomuto tématu se ještě rádi vrátíme.