Jaké jsou nejčastější chyby při zateplování domů?

Spolu s dotačními programy na zateplení domu, jako je např. nová zelená úsporám, přichází na řadu rekonstrukce domu. Při zateplování domů je možné se dopustit celé řady pochybení různé závažnosti. Uveďme si alespoň nejčastější chyby, které se na zateplených objektech objevují.

Podcenění přípravy projektu na zateplení

Už při plánování zateplování domu je třeba nic nepodcenit. Před zateplením domu musí být provedený stavební průzkum, ze kterého vzejde celkové zhodnocení objektu. Průzkum by měl odhalit případné nedostatky a nároky budovy. Samozřejmostí by měla být vypracovaná kompletní a úplná projektová dokumentace umožňující zvolení vhodných izolačních materiálů.

Špatný podklad izolace

Předtím, než se přistoupí k samotné izolaci, je třeba připravit podklad. Zanedbání tohoto bodu může být fatální. A jaké vlastnosti podklad musí mít? Nejdůležitější je, aby byl suchý. V opačném případně by docházelo k vlhnutí konstrukce a tvoření plísní.

Podklad nesmí mít zbytky žádných nástřiků a obkladů a celkově je nutné zajistit jeho rovnost a soudržnost. Nebude-li zajištěný rovný podklad, bude docházet k odchlipování izolačního materiálu.

U podkladu je nutné zjistit, jestli je technicky možné, aby unesl vybraný izolační materiál.

Špatný výběr materiálů

Výběr izolačních materiálů ovlivňuje celkovou kvalitu zateplení, ale také má vliv na životnost, a to nejen izolantů, ale celého domu. Každá stavba má jiný charakter, a proto nelze zvolit nejlepší univerzální materiál na zateplení.

Zateplovací materiál vyberte podle toho, čeho chcete zateplením dosáhnout. Někomu jde jen o samotné zateplení, ale někteří požadují i akustickou či požární odolnost. Kvalita jednotlivých materiálů se celkově liší. Zvažte pečlivě výhody a nevýhody jednotlivých izolantů.

Nedodržení technologických postupů

Hrubou chybou je i nedodržování technologických postupů, které způsobují různě závažné pochybení. U některých materiálů, které jsou vystavené přímému slunečnímu záření, hrozí úbytek stěrky, která se později drolí a rychleji zničí. Proto je důležité zastínění lešením. Modernějším řešením je používat fasádní desky s bílým silikátovým nástřikem. Jsou vůči přímému slunečnímu záření odolnější.

Necháváte-li si provádět zateplení firmu, klidně požadujte předložení dokladů o vzdělání či zaškolení pracovníků v oblasti zateplování. Firma by vám také měla předložit své technologické postupy.

Neoptimální provedení základní vrstvy

Základní vrstva musí mít určitou tloušťku danou izolačním materiálem. Nežádoucí je její nedostatečná i nadměrná vrstva. Pokud se neprovede správně základní vrstva, může dojít k trhlinám.

Špatné lepení izolačních desek a jejich kotvení

Ani lepení desek není vždy v pořádku. Důležité je se při tomto úkonu zaměřit na použití správného množství lepidla. Následkem toho dochází k prohnutí izolační vrstvy a jejího popraskání, ale také k úplnému odření. Nejčastější chybou je lepení hmoty tzv. „na buchty“, které odporuje technologickým předpisům. Správné lepení je celoplošně pomocí zubového hladítka.

Lepení desek „na buchty“ je možné pouze při zajištění tmelu v pásku i po celém obvodu. Nesmí však zatéci do spár. Neméně důležité je i kotvení izolačních desek. Předtím je třeba provést statický posudek určující počet hmoždinek, jejich druh a rozmístění. Důležitá je samozřejmě i odborná montáž. Existuje více druhů hmoždinek. Jejich použití se odvíjí od materiálu, do kterého mají být ukotvené.

Je nutné používat hmoždinky s dostatečně velkým terčem. Jinak dochází k zaboření hlavic do izolačního materiálu.

Chyby při konečné úpravě

Závěrečná úprava je prováděná různě (mozaikou, omítkou s nátěrem, probarvenou omítkou). Zde jde především o estetický význam. Bude-li závěrečná úprava nevhodně zvolená, může se stát, že sice izolace bude plnit svůj účel úspory energie, ale nebude vypadat pěkně.

Z hlediska kvality izolace je důležité zajistit dostatečné přesahy síťoviny využité k vyztužení základní stěrkové hmoty. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu trhání.

Okna a dveře jako zdroje úniku tepla

Má-li zateplení objektu přinést skutečně úsporu energie, je důležité také zajistit dobré těsnění dveří. Především u starších staveb jsou dveře častým zdrojem uniku tepla.

U dveří se vám nabízejí dvě možnosti. Můžete je zateplit či rovnou vyměnit za nové, které budou již zateplené. Nezapomeňte také na okna. Energetickou úsporu podpoříte pořízením plastový oken či dřevěných eurooken. Hledáte-li okna, jež by splňovala požadavky na nízkoenergetický či dokonce pasivní dům, vybírejte mezi okny s trojitým zasklením.

Chybou také bývá špatné osazení oken. Týká se to často nerovnoměrného osazení či nedostatečné obnažení rámu pro správné zateplení špalety.

Vznik tepelných mostů

Tepelné mosty vznikají především vyplněním spár mezi izolačními deskami lepidlem. Kvůli tepelným mostům dochází k tepelným ztrátám, ale také se v nich kondenzuje voda. V těchto místech mohou vznikat plísně.

Na riziko tepelných mostů je třeba myslet už při projektování stavby. Zvolí-li se dobře technologický postup, nevzniknou.

Absence kontroly

Nezapomínejte kromě stavební firmy zajistit i technický dozor. Kromě zajištění kontroly to je i podmínka pro vyplacení dotace na zateplení domu, tedy v případě, že o ni žádáte prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Byla by škoda jí nevyužít. Stavební dozor vám garantuje kvalitní provedení a kontroluje dodané součásti, dodržování požadovaných klimatických podmínek, lepení desek tepelné izolace, kotvení hmoždinkami, provádění základní vrstvy, ale i konečné povrchové úpravy a dokončovací práce.

Další chyby při zateplování

Při zateplování dochází i k dalším pochybením. Patří mezi ně špatně usazené klempířské prvky, lepení izolantu na sráz místo na vazbu atd.

Mohlo by vás zajímat