Ceny plynu 2012

Prvním důležitým faktorem, který cenu plynu ovlivňuje, je samotná cena suroviny. Velmi často se uvádí, že cena plynu je navázaná na cenu ropy. Ano, zatímco u benzínu a nafty pociťujeme u stojanů na pumpách cenové skoky na burze v Rotterdamu, plyn na žádné burze nenakupujeme a při zapínání karmy pociťujeme totéž.

Většinu zemního plynu dodává na naše území společnost RWE Transgas, která plyn nakupuje přímo u Gazpromu. Cena je v dlouhodobém kontraktu odvozena od ceny těžkých topných olejů a uhlí. Zemní plyn proto kopíruje ceny těchto surovin s přibližně šestiměsíčním zpožděním.

Kurz koruny

Česká koruna byla loni v lednu na kurzu devatenáct korun za americký dolar. V první polovině roku posilovala až k šestnácti korunám, aby od září ztratila téměř třetinu své hodnoty k dolaru a dolar se nyní prodává za více než dvacet korun.

Tyto výkyvy, především v dlouhodobém horizontu, cenu zemního plynu ovlivňují podobnou měrou jako samotná cena suroviny.

Povinné skladování plynu

Po neblahé zkušenosti ze začátku roku 2009, kdy díky nedohodě mezi Ruskem a Ukrajinou uprostřed zimy podstatné části Evropy zhasly plynové hořáky, se zrodil návrh zákona, který ukládá dodavatelům plynu povinnost mít vždy na začátku topné sezony uskladněno v podzemních zásobnících pětinu celoroční spotřeby plynu všech svých zákazníků.

Zákon už prošel sněmovnou, v platnost má vstoupit v září tohoto roku. Především alternativní dodavatelé vidí v tomto opatření lobbing společnosti RWE, která vlastní a provozuje drtivou většinu podzemních zásobníků v České republice. Náklady na uskladnění plynu do svých cen promítnou především menší dodavatelé plynu.

Další vývoj ceny

Odhadovat další vývoj ceny plynu je složité i pro profesionální analytiky. Hlavním faktorem je ekonomická krize. Pokud dojde v Evropě k výraznější recesi, dá se očekávat pokles cen ropy i zemního plynu, protože společně s ekonomickým poklesem klesne i poptávka po surovinách.

Opačným směrem bude v tom případě působit kurz koruny, který, pokud bude krize v Evropské unii hlubší, může českou korunu poslat v kurzu k americkému dolaru ještě níže.

Vyberte si dodavatele

Oproti prvním letům deregulace trhu s plynem, kdy se nabídky jednotlivých společností takřka nelišily, se nyní vyplatí zvážit, zda váš dosavadní dodavatel je pro vás skutečně tím nejvýhodnějším. Vždyť zatímco dominantní dodavatel plynu zdražil na konci roku téměř o desetinu, jeden z alternativních dodavatelů na konci roku dokonce zlevňoval.

Ceny pro odběratele se tak mohou lišit až o třetinu, což pro domácnosti, které využívají zemní plyn i k topení a ohřev vody, může znamenat i více než desetitisícovou roční úsporu. Na cenové rozdíly přitom začínají koncoví odběratelé slyšet. Zatímco v roce 2010 změnilo dodavatele osmdesát tisíc domácností, v loňském roce se jejich počet více než zečtyřnásobil.

Svého nejlevnějšího dodavatele plynu můžete najít i prostřednictvím tohoto portálu. Stačí k tomu asi minuta času a poslední roční faktura, ze které vyčtete svou celkovou spotřebu. Před za Vás vyřídíme zcela zdarma. Snižte si náklady za ceny plynu a ušetřete s námi tisíce korun ročně pomocí kalkulátoru plynu.