Břidlicový plyn

Břidlicový plyn představuje zemní plyn, který je uložený ve vrstvách břidlic. V současné době se břidlicový plyn těží především v USA. O tento zdroj plynu, jeho využití a případném dopadu těžby se zajímají i další země. Proč takový zájem? Těžba břidlicového plynu může zajistit nový druh zemního plynu, díky kterému budou země méně závislé na dodávkách plynu z Ruska a zemí Perského zálivu.

Výhodou je, že ložisek břidlicového plynu je hodně, a to i v zemích, které jiné zdroje zemního plynu nemají. Konkurenceschopnost příznivě ovlivní ceny plynu.

Složení břidlicového plynu

Složení břidlicového plynu není příliš odlišné od složení klasického zemního plynu. Stejně jako u něj tvoří hlavní složky metan, etan, propan, butan, dusík, oxid uhličitý a pentan. Navíc je však v břidlicovém plynu ještě síra a další prvky, což je dáno tím, že se skládá ještě z bahna nahromaděného ve formacích břidlic.

Těžba břidlicového plynu

Těžba břidlicového plynu probíhá tzv. frakováním. Frakování neboli hydraulické štěpení je metoda spočívající ve vytváření puklin ve vrstvě slabě zpevněných sedimentárních hornin. Děje se tak stlačenou tekutou směsí. Tu tvoří voda, písek a chemikálie, které mohou být nebezpečným zdrojem kontaminace. Další možnou komplikací je to, že by se mohly dostat na povrch kromě břidlicového plynu i další látky, které mohou škodit životnímu prostředí. Proto má těžba břidlicového plynu nejen své příznivce, ale i odpůrce. Příznivci se však hájí, že rizika nejsou tak velká, jak uvádí odpůrci.

Ještě před samotným frakování je třeba provést zmapování oblasti. Napoví, zda je oblast vhodná pro hydraulické štěpení. Pro zmapování je třeba postavit samostatný vrt i potřebnou infrastrukturu.

Před těžbou břidlicového plynu je nutné uvolnění plynu, a to představuje negativní zásah do místa, kde je uložený. V České republice by byly vhodnými místy pro těžbu břidlicového plynu oblast mezi Berounem a okrajem Prahy, některé moravské lokality, Trutnovsko atd.

Těžba břidlicového plynu v USA

Největší oblibě se těší břidlicový plyn v USA. Ve Spojených státech amerických se sice těží už více než 100 let (konkrétní v Apačské pánvi a Illinoiské pánvi), ovšem v poslední době je jeho těžbě přikládán stále větší význam. Zpočátku šlo jen o okrajovou záležitost.

Co způsobilo větší zájem o břidlicový plyn v USA? Je dán především moderní technologií potřebnou pro těžbu, ale také současnými vyššími cenami zemního plynu. Z těchto důvodů se rovněž více uvažuje o těžbě břidlicového plynu v Evropě. Realizaci však brzdí obava o příliš velký negativní dopad těžby na životní prostředí.

Břidlicový plyn v USA postupně vytlačuje některé jiné zdroje energie. Dokonce začíná vytlačovat i jadernou energii. S jeho nárůstem na energetickém trhu se počítá i do budoucna.

Bude se těžit břidlicový plyn i u nás?

Těžba břidlicového plynu je diskutovaným problémem, který (alespoň u nás) nepřináší jasnou odpověď. Na jedné straně jsou ti, kteří vidí v břidlicovém plynu možnost reagovat na zvyšující se ceny zemního plynu, jiným se zdá dopad na životní prostředí příliš velký. Jednoznačná odpověď není. Ukáže až čas, jestli výhody převáží nad nevýhodami či nikoliv.

V České republice se o tomto tématu hodně mluví. Zatím převažuje negativní stanovisko beroucí v potaz především možnou kontaminaci podzemních zdrojů pitné vody. Změní se v budoucnu tento náhled na věc?