Bodový systém řidičů 2014

Bodový systém je pojem, který by měl být znám každému řidiči v České republice. Jde o předem definované bodování, respektive hodnocení řidičů za nejrůznější dopravní přestupky. Jeho platnost se vztahuje pouze na území České republiky a je podtržena zákony č. 411/2005 Sb. a č. 226/2006 Sb., který je ve své podstatě novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Systém nachází své uplatnění od 1. 6. 2006.

Jeho znění definuje, že řidič je za určité dopravní přestupky nejenom pokutován, jako to bylo do června 2006, ale získává zároveň body připisované v rámci registru řidiče.

Jak probíhá bodování řidičů?

Bodový systém 2013 funguje na zcela jednoduchém principu. V závislosti na míře závažnosti daného silničního přestupku, lze získat body v počtu od dvou do sedmi. Jejich opakované nabývání se samozřejmě sčítá a stupňuje, dokud není dosaženo hranice dvanácti bodů. Poté dochází k automatickému odnětí řidičského oprávnění na dobu jednoho roku. K jeho získání je zapotřebí vyčkat nejenom dvanáct měsíců, ale také absolvovat patřičné přezkoušení, lékařskou prohlídku a psychologické vyšetření.

Novodobý bodový systém však myslí i na možnost odpočtu získaných bodů. Pakliže od posledního přestupku uplyne doba dvanácti měsíců, má řidič nárok na odpočet čtyř bodů z celkového počtu. V mnohých případech se tak lze dostat opět na nulu nebo své prohřešky řádně minimalizovat.

Kolik mám bodů?

Zjistit, kolik máte bodů, lze snadno. Jednoduchým způsobem je Česká pošta a jejich kontaktní místa státní správy. Zde můžete za malý poplatek zjistit aktuální počet bodů. Další možností je samotná státní správa.

Možnost námitky

Stejně, jako je nutné povinného ručení, je tu povinnost, po nabytí zmiňovaného počtu dvanácti bodů, odevzdat řidičské oprávnění. O tom je řidič zavčasu informován a vyznán k odevzdání řidičského průkazu do pěti pracovních dnů. Pakliže tato lhůta není splněna, vystavuje se osoba vysoké pokutě.

Určitou alternativou, jak vyvrátit tento krok je podání písemné námitky do pěti dnů od doručeníOznámení o dosažení dvanácti bodů, které následné prodlouží činnost řízení a celý případ je důkladně projednán.

Aby se řidiči vyhnuli těmto nepříjemnostem, mají možnost zjistit svůj aktuální stav bodů za pomoci libovolného pracoviště CzechPoint, které předkládá výpis s bodového systému. Jaká je výše bodů jednotlivých přestupků?

Zákon České republiky přesně stanovuje, v rámci jakých přestupků jsou řidiči body připisovány, k čemuž také slouží bodový systém tabulka. Praktický nástroj, jehož zjednodušenou podobu tabulky bodového systému přinášíme i my.

Tabulka se bude brzy aktualizovat

Součástí některých přestupků bývá také bloková pokuta, případně finanční postih ve správním řízení.