Blue-Gas s.r.o. – u nás pokuty nehledejte

Liberalizace trhu s energiemi přinesla možnost vybrat si svého dodavatele. Hlavní přidanou hodnotou v boji o zákazníka se v posledních letech stala cena a kvalita služeb. Alternativní dodavatelé nás zahrnují nejrůznějšími marketingovými kampaněmi – ať již jde o letáky ve schránkách, reklamní spoty v televizi či návštěvy podomních prodejců.

Dominanti oproti tomu argumentují tradicí, mnoha klientskými centry či třeba virtuálními obchodními kancelářemi. Je vůbec možné ještě přijít s podobným investorským záměrem, nebo je trh už přehlcen těmito obchodníky? Blue-Gas s.r.o. je společností poměrně novou a ještě neokoukanou. Hlavní strategická myšlenka je více než překvapivá – Blue-Gas krom nabídky nízké ceny jako pravděpodobně jediná společnost na trhu neuplatňuje žádné sankce. Proč? Na to jsme se zeptali jednatele společnosti pana Ing. Zdeňka Kánského.

Rozhovor s Ing. Zdeňkem Kánským

CenaPlynu.cz: Máte velmi nízké ceny, jak je to možné?

Zdeněk Kánský: Naší strategií je udržet ceny dlouhodobě konkurenceschopné – to se nám daří zejména díky nákupu plynu jak na burze, tak dle vzorcové ceny, nejsme tedy omezeni na jediný zdroj získání komodity.

CenaPlynu.cz: Na jak dlouhou dobu lze u Vás uzavřít smlouvu?

Zdeněk Kánský: Buďto na dobu určitou v délce trvání dvou let, nebo na dobu neurčitou.

CenaPlynu.cz: Naprostá většina dodavatelů nenabízí smlouvu na dobu neurčitou, proč tomu tak je a z jakého důvodu se vydáváte odlišnou cestou?

Zdeněk Kánský: Nemohu samozřejmě hovořit za jiné obchodníky, nicméně my nevidíme jediný důvod, proč si nenechat zákazníka svobodně vybrat nejen produkt, ale také délku jeho trvání. Uzavírání smluv pouze na dobu určitou nedává klientovi možnost výběru a my za naši přidanou hodnotu považujeme právě svobodnou volbu.

CenaPlynu.cz: O svobodné volbě se hodně hovoří v souvislosti s podomními prodejci. Jak získáváte klienty Vy a kolik obchodníků máte?

Zdeněk Kánský: Trh je dnes sužován mnohými nešvary – a za jeden z největších považujeme nepoctivé podomní prodejce. Věříme, že většina z nich pracuje dobře, nicméně v situaci, kdy je někdo hodnocen provizním systémem za každou přinesenou smlouvu, automaticky je vytvořeno podhoubí pro zjednodušování informací a tvorbu klišé, které ne zcela odrážejí realitu trhu. Ani důsledná školení či telefonické verifikace smluv nezabrání existenci rozmáchlého oddělení ukončování smluv. Touto cestou se my vydat nechceme. Věříme, že zákazníka lze získat i jinak. Nejlepší klient je ten, který si Vás nalezne sám. Proto nemáme jediného podomního prodejce.

CenaPlynu.cz: Ve Vašich Všeobecných obchodních podmínkách zcela chybí jakékoli sankce, proč?

Zdeněk Kánský: Naší filozofií je se od ostatních lišit, myslet jinak. Šablonovitý systém několikatisícových pokut za odstoupení od smlouvy pro zákazníky z řad domácností a leckdy ještě o řád vyšší pro firemní klientelu není to, čím bychom se chtěli prezentovat my. Pokud u nás klient není spokojen, může automaticky odejít ihned a zdarma. V takovém případě bychom totiž neposkytovali kvalitní servis a nevidíme důvod, proč by měl klient za to být trestán sankcemi.

CenaPlynu.cz: Ve Vašich obchodních podmínkách tedy není jediný poplatek?

Zdeněk Kánský: Jedinou platbou je poplatek za odpojení pro neplacení – tento nám je přefakturováván distribučními společnostmi, kterým náleží.

CenaPlynu.cz: Říkáte, že se chcete od ostatních odlišovat, nebojíte se, že Váš nápad okopírují?

Zdeněk Kánský: Toho se rozhodně nebojíme, naopak. Snažíme se jít po co možná nejpoctivější cestě. Naše krůčky jsou malé, ale rozhodné. Věříme, že model nízké ceny spjatý s kvalitní klientskou obsluhou, bez sankcí a podomních prodejců, kdy vycházíme ze stabilního finančního zázemí a nejsme tlačeni na zisk tisícovek zákazníků měsíčně, má svůj smysl. Současně se domníváme, že uvolnění trhu s energiemi, a to, jakým způsobem chrání Energetický regulační úřad práva zákazníka, je významným posunem vpřed. Budeme rádi, pokud se k naší politice přidají další společnosti. Budeme rádi, pokud si naši občané budou moci zase začít vážit liberalizace jako takové. A pokud se nám podaří přispět k tomu i jen malým střípkem, pak má naše snažení i jiný rozměr, než jen ten byznysový.

Co dále by vás mohlo zajímat?