Bezpečnost elektrické zásuvky

Elektrické zásuvky představují součástky sloužící k připojení spotřebičů na elektřinu do elektrozvodové sítě.

Zásuvka se pevně pojí se stěnou a zapojuje se do ní zástrčka, jež je na konci kabelu.
Speciálním druhem elektrických zásuvek, které se především v poslední době těší velké pozornosti, jsou tzv. mobilní zásuvky. Představují elektrické lišty, do kterých můžete zapojit libovolný počet spotřebičů.
Elektrické zásuvky vás pravděpodobně budou nejvíce zajímat při vytváření či rekonstrukci elektrických rozvodů. Dobře si spočítejte, kolik zásuvek budete potřebovat. Berte v potaz i budoucí vývoj elektrických spotřebičů, který nás jistě nemine. Proto si raději nechte udělat více zásuvek.

Druhy zásuvek

Zásuvky dělíme na více druhů, především na jednofázové a vícefázové (nejčastěji třífázové). U nás se používají zásuvky s napětím 230 V a mají tři kontakty. V USA je napětí 110 V a používají se zásuvky se dvěma kontakty.
Ve světě se můžete setkat také s jinými typy zásuvek. Používají se např. zásuvky s dvojicí plochých kolíků s kulatým zemním vodičem, s trojicí kulatých kolíků v uspořádání rovnostranného trojúhelníku, s dvojicí kulatých kolíků se zemní dutinkou, dvojicí kulatých kolíků se zemním spojem bočními pásy atd.

Pořiďte si zásuvku se zvýšenou mírou bezpečnosti

Kromě klasických elektrických zásuvek jsou na trhu různé druhy zásuvek se zvýšenou bezpečností. Těmi základními jsou:

Nezáměnná zásuvka

Nezáměnná zásuvka je vybavená plastovou clonkou na krytu. Je možné ji odsunout pouze speciálně tvarovaným trnem, který se lepí na předmět, který má být do zásuvky zastrčený. Běžně se používá u rozvodů pro výpočetní techniku a také u zálohovaných UPS (zdroj nepřerušovaného napájení zajišťujícího souvislou dodávkou elektřiny pro zařízení).

Zásuvka s přepěťovou ochranou

Zásuvka s přepěťovou ochranou signalizuje poruchu, a to opticky či akusticky. Přepěťová ochrana chrání zásuvku před poškozením pulzního přepětí. Osazuje se do elektroinstalační krabice, popřípadě žlabů. Na trhu jsou různé modely zásuvek s přepěťovou ochranou.

Zásuvka se zvýšeným krytím

Zásuvky se zvýšeným krytím (krytí = odolnost proti vniknutí cizího tělesa či tekutiny) jsou určené do vlhkého nebo venkovního prostředí, pro které by byly klasické zásuvky nebezpečné. Prodávají se zásuvky s různým stupněm krytí. Vybírejte podle toho, do kterých konkrétních prostor zásuvku chcete. Nevíte-li si rady, nechte si poradit od prodejce.
Zásuvky se zvýšeným krytím mají odklopné víčko a jeho konstrukční díly jsou zajištěné elastickým těsněním.

Dětská pojistka

Na zabezpečení zásuvek je nutné se obzvlášť soustředit, když je v domácnosti malé dítě. Zásuvky by měly být z jeho dosahu. Toho ne vždy lze docílit.
Máte-li doma malé dítě, opatřete zásuvky bezpečnostními kryty. Do nich se lze dostat pouze zasunutím obou kolíku vidlice zástrčky naráz. Pokud se bude někdo pokoušet zasunout něco pouze do jedné zástrčky, dojde k mechanickému zablokování.

Kdy a jak vyměnit bezpečně elektrickou zásuvku

Jednou za čas v každé domácnosti dojde k okamžiku, kdy je třeba stávající zásuvku vyměnit za novou. Nepřistupujte k výměně jen, když se tzv. „odpálí“, ale už v okamžiku, kdy jeví známky poškození, např. uvolnění, přehřívání, praskliny atd.
Elektrickou zásuvku by měl správně měnit odborník. Přesto lidé zpravidla kvůli výměně elektrické zásuvky odborníky neoslovují. Přistupujete-li sami k výměně zásuvky, ujistěte se, že není pod napětím. Vždy používejte řádně izolované nářadí určené pro práci s elektrickým proudem.